Groep 5 pluto

Leerkrachten

Willian Dirx
Mei 2019
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mei

22 april t/m 3 mei Meivakantie 2019
4 mei Dodenherdenking
5 mei Bevrijdingsdag
6 mei Sterrenkijker
6 mei Luizencontrole
12 mei Moederdag
15 mei Schoolreis groep 1, 2 en groep 6, 7 en 8
16 mei Schoolreis groep 3, 4 en 5
20 mei Sterrenkijker
21 mei 09.00 - 10.00 uur Inloopmoment ouders nieuwe kleuters
23 mei 09.00 - 10.00 uur Inloopmoment ouders nieuwe kleuters
24 mei Techniekochtend groep 5 t/m 8
27 mei Studiedag: alle leerlingen vrij!
29 mei 11.45 - 12.30 uur Maandafsluiting Giraffen, Pluto en Jupiter
30 mei t/m 31 mei Hemelvaartsvakantie 2019

Juni

3 juni Sterrenkijker
3 juni 19.45 - 21.00 uur MR vergadering
9 juni t/m 10 juni Pinksteren 2019
11 juni t/m 13 juni Schoolkamp groep 8
16 juni Vaderdag
17 juni Sterrenkijker
21 juni Ontwikkelingsverslag mee naar huis
24 juni t/m 27 juni Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelingsverslag
27 juni 14.00 - 15.00 uur Doorschuifmiddag
28 juni Ouderdankochtend: KWIK Show!

Juli

1 juli Sterrenkijker
3 juli 19.30 - 22.00 uur Afscheidsavond groep 8
4 juli 11.30 - 12.00 uur Ophoepelen groep 8
5 juli Calamiteitendag (onder voorbehoud)
8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019

Augustus

8 juli t/m 16 augustus Zomervakantie 2019