Groep 6 jupiter

Leerkrachten

Willian Dirx
Mei 2018
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
M
D
W
D
V
Z
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mei

30 april t/m 11 mei Meivakantie
5 mei Bevrijdingsdag
10 mei Hemelvaartsdag 2018
13 mei Moederdag
14 mei Sterrenkijker
14 mei Luizencontrole
21 mei 2e Pinksterdag: alle kinderen vrij!
28 mei Sterrenkijker
28 mei Studieochtend
29 mei 09.00 - 10.00 uur Inloopmoment ouders nieuwe kleuters
30 mei IVN - thema 'Zoogdieren ... Hoezo?'
31 mei IVN - thema 'Zoogdieren ... Hoezo?'
31 mei 09.00 - 10.00 uur Inloopmoment ouders nieuwe kleuters
31 mei 11.15 - 12.00 uur Maandafsluiting Kreeften, Pluto, Jupiter

Juni

1 juni IVN - thema 'Zoogdieren ... Hoezo?'
4 juni IVN - thema 'Zoogdieren ... Hoezo?'
5 juni IVN - thema 'Zoogdieren ... Hoezo?'
11 juni Sterrenkijker
11 juni t/m 13 juni 08.00 - 19.00 uur Schoolkamp groep 8
13 juni 19.45 - 21.00 uur MR vergadering
17 juni Vaderdag
19 juni Schoolreis
22 juni Ontwikkelingsverslag mee naar huis.
25 juni Sterrenkijker
25 juni t/m 29 juni 15.00 - 17.00 uur Oudergesprekken n.a.v. ontwikkelingsverslag
28 juni 14.00 - 15.00 uur Doorschuifmiddag
29 juni Ouderdankochtend

Juli

4 juli 19.15 - 22.00 uur Afscheidsavond groep 8
5 juli Ophoepelen groep 8
6 juli Onder voorbehoud: calamiteitendag
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018

Augustus

9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie 2018