Staking dinsdag 12 december

  • Staking dinsdag 12 december

Zoals bekend is op dinsdag 12 december de school gesloten. We vinden het noodzakelijk een signaal af te geven, met name over de aangelegenheid waarmee we momenteel worden geconfronteerd: het lerarentekort. In deze periode van het jaar is er een grote behoefte aan invallers (die er vrijwel niet zijn) en op het einde van het schooljaar wordt het steeds lastiger om vacatures ingevuld te krijgen. Doordat de overheid het vak van leerkracht basisonderwijs onderwaardeert, zien opleidingen hun aanmeldingen teruglopen. Bovenstaande is geen ongefundeerd geklaag, maar de werkelijkheid waarmee we geconfronteerd worden. We zijn er ons van bewust dat staken niet het meest charmante middel is om onze zorg uit te spreken. We zien dit echter op dit moment als de enige manier om onze grote zorgen rondom problematieken nu, maar ook rondom de toekomst uit te spreken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en willen ervoor zorgen dat we dit nu èn in de toekomst kunnen bieden.

Onze huidige minister van onderwijs, Arie Slob (CU), zegt: ‘Onderwijs gaat over de toekomst van onze kinderen en jongeren. Voor hen wil ik minister zijn. En voor hun docenten en leerkrachten, die vanaf de eerste schooldag tot de laatste diploma-uitreiking werken om de gaven en talenten van leerlingen te laten bloeien.’ Voor minister Slob is de toekomst van het onderwijs dus ook van groot belang, nu is het van belang dat minister en werkveld nader tot elkaar komen.

Terug naar het overzicht

We zijn weer begonnen

We zijn weer begonnen

Weer begonnen!

Doe jij ook mee?

Doe jij ook mee?

Online polonaise

Maak iemand blij met post!

Maak iemand blij met post!

In samenwerking met WIJ WEsterhoven en de dorpsondersteuner ...