Staking 15 maart a.s.

  • Staking 15 maart a.s.

In de week van 11 maart aanstaande gaat de AOb samen met FNV Onderwijs en Onderzoek actie voeren voor meer investeringen in het onderwijs. Leden uit alle onderwijssectoren worden opgeroepen om mee te doen. De week wordt afgesloten met een landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart.

Vlak voor de provinciale staten-verkiezingen van 20 maart 2019 willen we samen duidelijk maken dat er een investeringsplan nodig is voor het onderwijs. Nog deze kabinetsperiode moet er een begin gemaakt worden met het inlopen van de achterstanden en moet het kabinet gaan investeren in onderwijs. Alleen op die manier kan het lerarentekort worden tegengegaan!

Het lerarentekort ontregelt het onderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners en directeuren werken massaal door bij ziekte, zijn voortdurend invallers aan het zoeken of aan het inwerken en de klassen zijn bomvol.

Wanneer een leerkracht ziek wordt, is het niet meer vanzelfsprekend dat er een vervanger voor de klas kan staan (zie ook ED.nl van 4 februari 2019, waarin een directeur vertelt over de huidige vervangersproblematiek : ‘Ik ben het normaler gaan vinden om groepen  naar huis te sturen’).

Ondanks dit alles investeert het kabinet Rutte III niet meer in onderwijs. Economen zijn het erover eens dat investeren in onderwijs goed is voor maatschappij en economie. ‘Ondertussen focust dit kabinet zich op lastenverlichting voor  andere sectoren, terwijl we allen meer baat hebben bij goed onderwijs.’, aldus AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

De aantrekkelijkheid van een baan in het onderwijs is afgenomen, omdat salarissen door voortdurende bezuinigheden achterlopen bij de markt. Het personeelstekort zorgt voor een stijgende werkdruk, terwijl onderwijs nu al een heel groot burn-out risico heeft.

Dit moet anders! De kans om het anders te doen, is er na de provinciale staten-verkiezingen. Veel wijst erop dat de huidige coalitie zijn meerderheid verliest in de Eerste Kamer en steun bij de oppositie zal moeten zoeken. Als onderwijs willen we daarom vooraf duidelijk maken dat onderwijs weer bovenaan de politieke prioriteitenlijst moet komen.

Het team van de Ster heeft aangegeven gehoor te willen geven aan de landelijke staking. De Ster zal dus op vrijdag 15 maart a.s. gesloten zijn. Hiermee willen we aangeven dat wij zo niet verder kunnen. Tijdens het vorige stakingsmoment hebben we ervoor gekozen het middel ‘staking’ niet te omarmen. De dagelijkse praktijk heeft ons inzicht echter veranderd. Ook wij zijn ervan overtuigd nu dit middel te moeten inzetten om later óók structureel goed onderwijs te kunnen verzorgen. Wij willen staan voor kwalitatief goed onderwijs voor al onze leerlingen. Door het leraren- en daarmee ook vervangerstekort kunnen we deze kwaliteit in de toekomst wellicht niet meer garanderen.  Er moet iets gebeuren en het is aan de overheid om hier stappen in te gaan zetten. Wij hopen op uw begrip.

Namens het team,

Stan Schilleman, directeur bs. de Ster

Terug naar het overzicht

We zijn weer begonnen

We zijn weer begonnen

Weer begonnen!

Doe jij ook mee?

Doe jij ook mee?

Online polonaise

Maak iemand blij met post!

Maak iemand blij met post!

In samenwerking met WIJ WEsterhoven en de dorpsondersteuner ...