Kapstokregels

Op onze school willen we voor iedereen een fijn klimaat creëren. We vonden het nodig om onze regels en afspraken, die daar bij horen, wat duidelijker onder de aandacht van de kinderen te brengen. We noemen dat onze “Kapstokregels”. Het zijn regels die voor elke groep hetzelfde zijn, maar waar we per groep, samen met de kinderen, nadere praktische afspraken onder hangen.

Elke maand wordt er één kapstokregel bijzonder benadrukt. We doen dat tijdens de maandafsluitingen. In de groep bekijken we vervolgens of de afspraken, die daar onder gehangen zijn, nog aanvulling/aanpassing behoeven. Aanpassing/aanvulling kan overigens ook op elk ander moment nodig zijn. We doen dat altijd samen met de kinderen, bv. naar aanleiding van een voorval.

Het is de bedoeling dat onze regels en afspraken vooral een preventieve werking hebben.