Medezeggenschapsraad


De Medezeggenschapsraad (MR)
In het kader van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is een Medezeggenschapsraad (MR) opgericht in onze school. In het onderwijs is de medezeggenschap georganiseerd zodat personeelsleden èn ouders zeggenschap kunnen uitoefenen; immers bij onderwijs gaat het niet alleen om het overdragen van kennis, maar ook om de opvoeding en vorming van jongeren. Daarbij spelen zowel onderwijspersoneel als ouders een grote rol. Het is van belang dat er een goede afstemming is tussen school en thuis.
 
Samenstelling
De MR bestaat uit ouders en teamleden.

Oudergeleding
Lonneke Caris (voorzitter)
Sanne Jaspers
Matthieu Snoeks

Teamgeleding
Moniek Kraaijvanger
Petra Faassen
Veerle Leenders

Contact: mrdester@skozok.nl
 

Basisschool De Ster is op zoek naar talent'
Denkt u bij talent aan een profvoetballer, een topatleet of een beroemde musicus?
Basisschool de Ster legt de lat niet zo hoog. Wij zijn op zoek naar personen die een interesse, hobby, vaardigheid of beroep hebben die ze willen ‘delen’ met de kinderen en de school. Als u dit leest denkt u misschien 'dit geldt niet voor mij, ik ben niet ergens 'goed' in'. Vaak zijn uw interesses voor u vanzelfsprekend, maar de kinderen van de basisschool kunnen daar veel van leren.

Enkele voorbeelden:
-u bent een verhalenverteller, kunt tonpraten, toneelspelen of debatteren
-u tekent (pen, potlood of houtskool), aquarelleert, ontwerpt stickers, fotografeert of maakt eigen videoclips, strips
-u bent bedreven in houtsnijwerk of beeldhouwen
-u bespeelt een instrument, kunt rappen of drummen, djembé, tappen, salsa, percussie, breakdance of u schrijft zelf liedjes
 
Mocht je enthousiast zijn geworden dan kunt u zich aanmelden voor de Ster 'Talentenbank' via het volgende formulier