Ouderraad

De oudervereniging
Elke ouder is door inschrijving van één of meer kinderen op school automatisch lid van de oudervereniging. Zo lang het kind daadwerkelijk op school ingeschreven staat, blijven de ouders lid. De oudervereniging stelt zich ten doel de school te ondersteunen bij vele activiteiten die de school ontplooit. Tevens voert de oudervereniging, in overleg met de school, zaken uit  die voor alle leerlingen en alle geledingen van school een plezierig en leerzaam verblijf garanderen en een fijne schoolloopbaan bevorderen. Helaas vergoedt het Ministerie van Onderwijs aan school alleen maar de kosten die met het geven van de wettelijk voorgeschreven onderwijszaken te maken hebben. Schoolreis, excursies, viering van Sinterklaas, kerst etc. worden niet gesubsidieerd. Al deze activiteiten kosten geld. De oudervereniging vraagt daarom aan alle ouders een bijdrage. Deze bijdrage is vrijwillig. In de jaarvergadering, die elk jaar aan het begin van het schooljaar gehouden wordt, legt de oudervereniging verantwoording af over het afgelopen schooljaar en worden de plannen voor het komende schooljaar vastgesteld. De begroting voor het lopend schooljaar wordt vastgesteld aan de hand van de plannen voor dat jaar. De bijdrage voor het komende schooljaar wordt dan ook vastgesteld. Alle ouders hebben de gelegenheid op deze avond mee te praten en te beslissen. Naast bovenstaande bijdrage kan de school voor specifieke gebeurtenissen in een bepaalde groep (kamp groep 8 bijvoorbeeld) ook een bijdrage vragen. Over de hoogte en het voldoen van de bijdrages, krijgt u apart bericht. Kinderen die instromen ná 1 mei, betalen in dat betreffende schooljaar geen ouderbijdrage.

Contact: ordester@outlook.com

Documenten